Stichting PRO voor uitgevers

Stichting PRO verzorgt de collectieve administratie van auteursrechten die u als uitgever niet of moeilijk individueel kunt uitoefenen. Wij hebben daarbij maar één doel voor ogen: 

Met een minimum aan administratieve lasten-en uitvoeringskosten, redelijke vergoedingen voor dit hergebruik van materiaal incasseren èn verdelen aan uitgevers. 

PRO voert  verschillende regelingen uit. Zo verdelen wij  het uitgeversdeel van de vergoedingen voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken door bibliotheken (Leenrecht) en keren wij het uitgeversaandeel uit van de thuiskopiegelden. Daarbaast is PRO verantwoordelijk voor het beheren van de mandaten van uitgevers in het kader van de Reprorechtregeling.

Door de diversiteit aan regelingen is de informatie per regeling overzichtelijk voor u in kaart gebracht.  Klikt u op uw gebied van interesse in het menu-blok rechts van deze tekst.