Tarieven

uitleg tarief

Paginatarieven 2018

 

Niet-korte overnames 

2018
Met toestemming  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,164
Niet-korte overnames buitenlands:        €  0,226
Niet-korte overnames (niet meer in de handel):  €  0,045
   
Met toestemming, uitgever onbekend (Vrijwaringsfonds) 
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,195
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,264
   
Inbreuken  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,227
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,287
   
Inbreuken, uitgever onbekend (vrijwaringsfonds)  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,258
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,325
   
Illustraties  
Illustraties Nederlands  €  0,043
Illustraties buitenlands  €  0,056
   

Korte overnames

 
Korte overnames Nederlands:  €  0,043
Korte overnames buitenlands:  €  0,056
   
Uitgever onbekend (vrijwaringsfonds)  
Korte overnames Nederlands:  €  0,070
Korte overnames buitenlands:  €  0,090


Bovenstaande tarieven zijn paginatarieven en gelden voor de overnames die gepubliceerd worden in 2018. Het totale factuurbedrag is uiteraard afhankelijk van de oplage. De oplage wordt bepaald door het aantal exemplaren dat gedrukt wordt of door het aantal studenten dat toegang heeft tot de overname(s) middels een digitale leeromgeving.

Over de niet-korte overnames wordt 21% BTW berekend.

Praktisch alle instellingen werken met een afkoopsom voor het gebruik van korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermde werken. Voor die instellingen die niet onder een afkoopregeling vallen, zijn de paginatarieven voor korte gedeelten vermeld.

Voor werken die niet meer in de handel zijn, geldt het tarief van 4,5 eurocent. Indien hier vooraf geen toestemming voor wordt gevraagd, zal het inbreuktarief worden gehanteerd.

Tarieven in pdf
Tarieven 2017
Tarieven 2018