Statutenwijziging PRO

De statuten van PRO zijn gewijzigd. Door de splitsing van PRO zijn alle verwijzingen naar de sectie PRN/IPRO verwijderd uit de statuten. U kunt de nieuwe statuten hier vinden.

Stichting PRO is gesplitst. Stichting PRO blijft daarbij bestaan en belast met de verdeling van Leenrecht en Thuiskopiegelden (en tot 31 december 2019 met de incasso van CLIP gelden). De readerregelingen zijn ondergebracht bij Stichting UvO.