Over Stichting PRO


Stichting PRO is in 1997 opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond om de collectieve administratie te verzorgen van auteursrechten. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. 
 
Cedar
Stichting PRO is een stichting en heeft geen medewerkers in dienst. De diensten nemen we af bij Cedar BV waar nog een vijftal andere auteursrechtenorganisaties zijn ondergebracht. Vanuit Cedar zijn ongeveer 10 personen werkzaam voor Stichting PRO. Meer informatie over Cedar vindt u op de website.
 
IPRO
Buitenlandse uitgevers hebben een belangrijke rol binnen Stichting PRO. Wij zijn namelijk gemachtigd ook gelden te incasseren namens buitenlandse rechthebbenden. Dit is mogelijk dankzij deelname van IPRO (International Publishers Rights Organisation) aan de readerregelingen. De activiteiten van IPRO zijn volledig geïntegreerd in de activiteiten van Stichting PRO. IPRO is opgericht door de International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM).

CLIP
Facturatie van de knipseldiensten en van bedrijven voor het hergebruik van deze artikelen vereist een bijzondere aanpak. Met name het bewustwordingsproces bij de gebruikers van deze artikelen is zeer belangrijk. Daarom steekt CLIP, los van de facturatie en de verdeling van gelden, hier veel energie in. Om dit te bereiken heeft CLIP meerdere campagnes opgezet met een heel eigen gezicht. Ondanks dat CLIP onderdeel is van Stichting PRO heeft CLIP haar eigen website heeft. 
 
Nederlands Uitgeversverbond 
Stichting PRO is opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Het NUV is nog steeds nauw  betrokken bij Stichting PRO. Wij ontvangen bijvoorbeeld direct ondersteuning van het NUV, zoals van dhr. mr. M. Kramer van het NUV die aanwezig is bij alle bestuursvergaderingen.
 
VOI©E 
Stichting PRO is lid van VOI©E, de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren. VOI©E is de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten. De vereniging streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van cbo’s te verbeteren. Stichting PRO verbindt zich met dit lidmaatschap aan de Gedragscode voor Collectief beheersorganisaties. Voorwaarde voor dit lidmaatschap is het hebben van het CBO-Keurmerk. Jaarlijks wordt door het Keurmerkinstituut getoetst of Stichting PRO nog aan de voorwaarden voldoet.
 
logo Keurmerk CBO