Een enkele overeenkomst voor alle kopieën

Voor de sector Beroeps- en volwasseneneducatie is een raamovereenkomst gesloten door Stichting PRO, Stichting Reprorecht en de MBO Raad. Kern van de overeenkomst is de afkoop van vergoedingen voor zowel de los te verspreiden kopieën (bv. voor de bedrijfsvoering), als de voor onderwijsdoeleinden in readers opgenomen kopieën. Neemt u deel aan deze afkoopregeling, dan betaalt uw instelling jaarlijks een vergoeding gebaseerd op het aantal leerlingen. U kunt zonder verdere administratieve rompslomp gebruik maken van dit auteursrechtelijk beschermd materiaal.
 
Iedere instelling die is aangesloten bij de MBO Raad kan dus twee vliegen in een klap slaan door deel te nemen aan deze afkoopregeling. Het gaat daarbij overigens specifiek om gebruik van korte gedeelten of korte werken. De grens tussen kort en niet-kort is vastgelegd in de Standaardvoorwaarden. Voor de overname van niet-korte gedeelten is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbenden. Wilt u dat nu doen, dan kan dat via de portal.
 
Raamovereenkomst
Instellingen actief in de sector Beroeps- en volwasseneneducatie betalen voor korte gedeelten jaarlijks een afkoopbedrag. De vergoedingen worden voor Stichting Reprorecht en Stichting PRO gezamenlijk geïncasseerd door CEDAR BV, het facilitair bedrijf voor auteursrechtenorganisaties. Stichting Reprorecht en Stichting PRO verdelen deze vergoedingen onder de auteursrechthebbenden: uitgevers, auteurs, fotografen, illustratoren, e.d.
 
Heeft u (nog) geen raamovereenkomst gesloten?
Is uw MBO-instelling niet aangesloten bij de MBO Raad, dan bent u wettelijk verplicht elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal afzonderlijk te melden aan de auteursrechthebbenden en voor dat gebruik een passende vergoeding te betalen. Stichting PRO en Stichting Reprorecht bieden u echter de mogelijkheid om deel te nemen aan de afkoopregeling. Neemt u hiervoor contact op met Stichting PRO: u kunt zonder extra kosten van onze dienst gebruik maken.
 
Wilt u het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in uw readers snel regelen, neemt u dan contact op met Stichting PRO. U kunt zonder extra kosten van onze diensten gebruik maken.

Lange overnames gebruiken? Vooraf toestemming aanvragen!
Voor niet-korte (lange) overnames dient u voorafgaand aan publicatie toestemming aan te vragen. Dit kan bij Stichting PRO via de webportal indien u in het bezit bent van een relatienummer. Neemt u hiervoor contact op met Stichting PRO.