Relevante websites

Partijen direct betrokken bij de Readerovereenkomsten


Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV)
Brancheorganisatie voor Nederlandse Uitgevers
VSNU
De Vereniging van Universiteiten
Vereniging van Hogescholen
Vereniging van Hogescholen
MBO Raad
Landelijke brancheorganisatie voor instellingen actief in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie(voorheen BVE Raad)
IPRO
Founded by the International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers STM for collecting and distributing the copyright fees from educational institutions.
Nederlandse auteursrechten organisaties


VOICE
Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren
Stichting Reprorecht
Voor het maken van losse kopieën
CLIP
Voor intern gebruik van digitale artikelen of een interne papieren knipselkrant
Stichting Leenrecht
Incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen
Lira
Voor journalisten
Pictoright
Voor beeldend kunstenaars
PRO-mandaat
Voor digitale kopieënBuitenlandse auteursrechten organisaties

Centre Français d'éxploitation du droit de copie (CFC)
Franse auteursrechtenorganisatie
Copyright Clearance Centre
Amerikaanse reprorechtorganisatie
Copyright Licensing Agency
Britse reprorechtorganisatie
VG Wort
Duitse reprorechtorganisatie
International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)
Internationale vereniging van wetenschappelijke uitgevers
International Publishers Association
Internationale federatie van nationale uitgeversassociaties
Publishers Licensing Society
Britse organisatie voor uitgevers, verdeelt uitgeversaandeel van de door Copyright Licensing Agency geïncasseerde vergoedingen
SABAM
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
Vlaamse Uitgevers Vereniging
Brancheorganisatie van Vlaamse uitgevers


Divers

NVPI
De branchevereniging van de entertainmentindustrie
Vereniging van Openbare bibliotheken
Sectorinstituut en brancheorganisatie van en voor openbare bibliotheken in Nederland