Meer dan 10 jaar expertise

1997
Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO) wordt door  het Nederlands Uitgeversverbond opgericht.
 
Er wordt direct een begin gemaakt met de uitkering van de leenrechtgelden en het opzetten van readerregelingen in het hoger onderwijs. Het MBO sluit zich spoedig aan bij de readerregeling.
 
1998
Overeenstemming is bereikt  rondom de Literom (een CD-rom met duizenden recensies). De Literomregeling wordt in dit jaar uitgewerkt. Stichting PRO gaat het uitgeversdeel verdelen.
 
2001
De bestaande readerregeling voor HBO instellingen wordt omgebouwd tot een afkoopregeling. Korte gedeelten hoeven niet meer apart gemeld en afgerekend te worden. Dit betekent een enorme administratieve lastenverlichting voor alle partijen.  
 
2004
De eerste uitkering  voor tijdschriften die zijn uitgeleend in bibliotheken wordt aangeboden aan rechthebbenden.

In dit jaar  wordt tevens een principeakkoord met de VSNU bereikt: ook voor de universiteiten wordt de readerregeling omgebouwd tot een afkoopregeling voor korte gedeelten.

CLIP start dit jaar met een grootscheepse media campagne.
 
2006
De readerregelingen worden verder uitgewerkt. In 2006 resulteert dit in een uitkering van € 5 miljoen aan de uitgevers.

CLIP krijgt van de uitgevers meer mogelijkheden om het hergebruik te regelen.
 
2007
De regelingen van CLIP verder geoptimaliseerd, hetgeen een een positief effect heeft op de kosten. Voor het eerst is er een daling waar te nemen in de Leenrechtgelden.

Er wordt start gemaakt met de structurele controle van onderwijsinstellingen.

2008
Een record bedrag wordt uitgekeerd aan uitgevers. In totaal keert Stichting PRO meer dan € 22 miljoen euro uit aan rechthebbenden.