FAQ

Readervergoedingen

Over vergoedingen voor gebruik van papieren of digitaal onderwijsmateriaal
  • Hoe en wanneer worden de gelden verdeeld door PRO?
  • Wat zijn readervergoedingen?
  • Wanneer ben ik rechthebbende van readergelden?
  • Hoe kan ik mijn uitgeverij aanmelden bij PRO?
  • Moet ik als uitgever doorbetalen aan auteurs?