FAQ

Wanneer ontvang ik mijn vergoeding ?

U heeft in 2019 geen uitkering ontvangen van Stichting Reprorecht. Wij verwachten deze gelden voor 1 augustus 2020 aan u te kunnen uitkeren. Wij ontvangen geen omzetdata van Reprorecht maar slechts het aandeel per uitgever. Op die manier worden alsnog op heel korte termijn de uitgeversaandelen aan u aanbieden.

 

Wanneer kan ik de omzet voor de verdeling van 2020 aan PRO doorgeven?

Voor de repartitie van 2020 vraagt PRO de omzetgegevens aan u op. Onze portal is per 1 september beschikbaar, vanaf dat moment kunt u de omzet aan ons doorgeven. Alle omzetten die voor 1 oktober 2020 zijn opgegeven, worden meegenomen in de verdeling. Onze doelstelling is om ook die gelden nog dit jaar aan u te kunnen uitkeren.

 

Hoe werkt de verdeling vanaf 2020?

U ontvangt voortaan het uitgeversaandeel van de Reprorechtgelden via Stichting PRO. Achter de schermen blijft de werkwijze grotendeels hetzelfde. Reprorecht blijft onderzoeken uitvoeren naar welke categorie werken (bijvoorbeeld studieboeken, kranten, publiekstijdschriften of visuele werken) worden gekopieerd. Het uitgeversaandeel wordt eveneens per categorie aan Stichting PRO uitgekeerd. Daarbij is al rekening gehouden met het aantal freelancers en makers in loondienst. U wordt gevraagd om uw omzetgegevens in de voor u relevante categorieën in te vullen in onze portal. Uw uiteindelijke aandeel in de verdeling is relatief, en afhankelijk van de omzet van alle uitgevers in de desbetreffende categorie.

 

Waarom deze verandering?

Er was al enige jaren een discussie tussen uitgevers- en makersorganisaties over de doorbetaling van de makersaandelen door de uitgevers. Dit werkte niet bij alle uitgevers naar behoren. Vandaar dat er nu voor gekozen is om uitgevers alleen het uitgeversaandeel aan te bieden en de makersaandelen via Lira aan te bieden.

 

Wat is het totale uitgeversaandeel?

Er is tevens een discussie ontstaan over de aandelen van uitgevers naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof (de zogenoemde HP/Reprobel uitspraak). Deze discussie is nog niet afgerond. Vandaar dat de verdeling nu nog steeds gebaseerd is op een verdeling van 50/50 voor het digitale hergebruik en een verdeling gebaseerd op het percentage makers in loondienst voor het wettelijke hergebruik. Wij ontvangen van Reprorecht de netto uitgeversaandelen.

 

Wat is Stichting PRO?

Stichting Reprorecht heeft een wettelijke aanwijzing om de Reprorechtvergoedingen te incasseren voor het analoog kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Voor het digitaal kopiëren is er een mandaat nodig. Uitgevers hebben dit mandaat afgegeven aan Stichting PRO. Stichting PRO zorgt nu, los van het beheer van de mandaten, ook de voor de uitkering van de uitgeversaandelen. Stichting PRO kent verschillende secties en een toezichthoudend bestuur. Zowel de secties als het bestuur bestaan uit uitgeversvertegenwoordigers.

 

Ik ben eerder benaderd door PRO mandaat, wat is dat?

Sectie PRO Mandaat is een sectie van Stichting PRO. Stichting PRO is verantwoordelijk voor de uitkering van uitgeversaandelen van verschillende regelingen. Elke regeling is ondergebracht in een sectie. Hierdoor voorkomen we dat voor elke regeling een separate stichting opgericht hoeft te worden. Zowel de secties als het bestuur bestaan uit uitgeversvertegenwoordigers.

 

Waarom is er een mandaat nodig en wat is hierin geregeld?

Stichting Reprorecht heeft een wettelijke aanwijzing om de Reprorechtvergoedingen te incasseren voor het analoog kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Voor het digitaal kopiëren is er een mandaat nodig. Uitgevers hebben dit mandaat afgegeven aan Stichting PRO. Het mandaat dat u heeft afgegeven bestaat uit twee delen. Het initiële mandaat (waarbij het mogelijk wordt voor bedrijven om naast het fotokopiëren ook content digitaal te gebruiken) en de aanvulling op dit mandaat (waarbij dezelfde voorwaarden gelden voor onderwijs en overheid). U kunt de mandaten hier inzien.