FAQ - Universiteiten

Easy Access-regeling

Mogelijkheden en voorwaarden
 • Where can I find more information about the agreement?
 • Wat mag ik overnemen?
 • Hoeveel illustraties mag ik overnemen uit één werk?
 • Ik wil meer overnemen dan 50 pagina’s of meer dan 25% van het werk. Hoe regel ik dit eenvoudig?
 • Moet het materiaal dat digitaal of in papieren versie gebruikt is, geregistreerd worden?
 • Moeten bewijsexemplaren nog opgestuurd worden bij de Easy Access-regeling?
 • Hoe verhoudt zich het gebruik binnen mijn universiteit zich tot het gebruik binnen alle universiteiten?
 • Gedurende de contractperiode moet mijn organisatie eenmaal inzage verlenen. Hoe gaat dat in zijn werk?
 • Hoe wordt bepaald welke universiteit inzage moet geven?

Toestemming

Toestemming via PRO, de uitgever & eigen werk
 • Overnemen afbeeldingen/illustraties; waar moet ik rekening mee houden?
 • Ik wil graag een overname gebruiken van eigen hand. Het artikel is opgenomen in een boek dat is uitgegeven. Kan ik het lange artikel kosteloos gebruiken?
 • Sommige lange artikelen worden al jaren gebruikt en over die jaren zijn ook auteursrechten betaald. Moet ik nog steeds ieder jaar toestemming aanvragen? Dit heb ik toch al lang gekregen?
 • Ik heb onlangs toestemming gekregen voor het publiceren van lange overnames. Nu moet de reader bijbesteld worden: ik laat dus nieuwe exemplaren drukken. Moet ik opnieuw toestemming aanvragen?
 • Als een boek is geschreven door verschillende auteurs, bij wie liggen dan de auteursrechten? Moet ik toestemming vragen aan elke auteur apart?
 • Is mondelinge toestemming van de uitgever voor het gebruik van een lange overname voldoende of moet dit op schrift worden gezet?
 • Ik heb een toestemmingsaanvraag gedaan, maar wil hier bij nader inzien toch van afzien. Wat is hiervoor de procedure?

Digitale leeromgeving

Digitale leeromgevingen en controle
 • Open boek tentamen; hoe om te gaan met e-books?
 • Mag een pdf waarvoor reeds betaald is aan PRO ook via een andere omgeving aan dezelfde studenten openbaar gemaakt worden?
 • Mag ik een link plaatsen op de digitale leeromgeving?
 • Wanneer de powerpoint presentatie van een college in een reader of binnen een digitale cursusomgeving worden geplaatst, geldt dan ook de grens van 25 afbeeldingen?
 • Waarom moet ik PRO toegang geven tot mijn elektronische leeromgeving?
 • Wat voor een soort toegang of account wordt gevraagd?
 • Wat doet Stichting PRO tijdens een digitale controle?

Webportal

Vragen over inloggen
 • Wat te doen als u uw wachtwoord bent vergeten?
Vragen over toestemmingsverlening
 • Ik heb geen ontvangstbevestiging van mijn toestemmingsaanvraag ontvangen?
 • Wat te doen als het niet mogelijk is uw toestemmingsaanvraag te voltooien?
 • Hoe kan ik mijn aanvraag wijzigen?
 • Ik heb een toestemmingsaanvraag ingediend via de portal, maar nu wil ik de oplage wijzigen. Is dit nog mogelijk?
Vragen over adresgegevens
 • Kan iedereen de adresgegevens aanpassen?
 • De adresgegevens zijn aangepast. Ontvang ik hiervan een bevestiging?
 • Ons factuuradres is gewijzigd, waar kunnen wij dit melden?

Divers

Uit de handel, bronvermelding en meer
 • Wat wordt qua bladmuziek als een korte overname beschouwd?
 • Hoe wordt de grens literair/niet-literair bepaald? In sommige gevallen b.v. filosofische teksten of sommige (literaire) non-fictie is deze grens namelijk niet duidelijk.
 • Is een recentere uitgave van een oud stuk (b.v Shakespeare) rechtenvrij?
 • Hoe zit het wanneer een deel van een gedicht/literair werk/muziekstuk afgedrukt staat in een niet-literaire bespreking van dit stuk? Wordt in dat geval de grens van 10.000 woorden gehanteerd?
 • Vallen overnames afkomstig uit “google books” automatisch onder public domain? En mogen deze dus vrij gebruikt worden?
 • Wanneer van een gedicht of literair werk zowel de oorspronkelijke versie als de vertaling wordt gebruikt, waardoor de overname groter is dan 100 regels/2500 woorden, terwijl het werk zelf wel binnen deze grenzen blijft, telt dit dan als een korte overname of niet?
 • Welke woordgrens wordt gehanteerd in het geval van een theaterstuk? Valt dit onder literatuur (2500 woorden) of poëzie (100 regels)? Of geldt hier een aparte richtlijn voor?
 • Wat wordt onder de publicatiedatum verstaan?
 • Mag ik bladmuziek overnemen in onderwijspublicaties?
 • Welke vereisten stelt Stichting PRO aan de bronvermelding?
 • Ben je verplicht aan bronvermelding te doen?
 • Hoe weet ik of een boek uit de handel is?
 • Graag wil ik een boek gebruiken dat niet meer verkrijgbaar is of wordt herdrukt. Hoe kan ik dit regelen?

Facturatie

Vragen over de factuur en reageren op een factuur
 • Hoe komt de factuur voor een (digitale) reader of overname tot stand?
 • Hoe kom ik erachter wie aanvrager is geweest van een toestemming waarvoor ik nu een factuur heb ontvangen?
 • Ons factuuradres wijkt af van het gehanteerde adres op de factuur, kan dit aangepast worden?
 • Hoe kan ik op een factuur reageren?
 • Ik wil reageren op de factuur, maar de betalingstermijn is reeds verstreken. Is dit nog mogelijk?
 • Ik heb reeds een factuur ontvangen voor een reader, maar ontvang hiervoor een creditfactuur en nieuwe factuur. Waarom ontvang ik deze facturen?
 • Ik heb een artikel overgenomen van het vrije internet en krijg hiervoor toch een factuur. Hoe kan dit?
 • Het aantal overgenomen pagina’s wijkt af van het aantal pagina’s dat op de factuur vermeld staat. Hoe kan dit?
 • Op de toestemmingsaanvraag hebben wij als oplage 100 aangegeven, maar uiteindelijk zijn er maar 50 gedrukt. Waarom moeten wij dan toch voor 100 exemplaren betalen?
 • Op de factuur wordt het Vrijwaringsfonds berekend, wat houdt dit precies in?