FAQ - HBO

Toestemming

Toestemming aanvragen via PRO, de Uitgever & eigen werk
 • Overnemen afbeeldingen/illustraties; waar moet ik rekening mee houden?
 • Ik wil graag een overname gebruiken van eigen hand. Het artikel is opgenomen in een boek dat is uitgegeven. Kan ik het lange artikel kosteloos gebruiken?
 • Ik heb een toestemmingsaanvraag gedaan, maar wil hier bij nader inzien toch van afzien. Wat is hiervoor de procedure?
 • Is mondelinge toestemming van de uitgever voor het gebruik van een lange overname voldoende of moet dit op schrift worden gezet?
 • Als een boek is geschreven door verschillende auteurs, bij wie liggen dan de auteursrechten? Moet ik toestemming vragen aan elke auteur apart?
 • Ik heb onlangs toestemming gekregen voor het publiceren van lange overnames. Nu moet de reader bijbesteld worden: ik laat dus nieuwe exemplaren drukken. Moet ik opnieuw toestemming aanvragen?

Digitale leeromgeving

Digitale leeromgevingen en controle
 • Mag een pdf waarvoor reeds betaald is aan PRO ook via een andere omgeving aan dezelfde studenten openbaar gemaakt worden?
 • Open boek tentamen; hoe om te gaan met e-books?
 • Mag ik een link plaatsen op de digitale leeromgeving?
 • Wanneer de powerpoint presentatie van een college in een reader of binnen een digitale cursusomgeving worden geplaatst, geldt dan ook de grens van 25 afbeeldingen?
 • Vallen overnames afkomstig uit “google books” automatisch onder public domain? En mogen deze dus vrij gebruikt worden?
 • Wanneer meerdere malen binnen een digitale cursusomgeving (ELO) eenzelfde werk wordt geplaatst, wordt dit dan bij elkaar opgeteld om de woordgrens te bepalen?
 • Waarom moet ik PRO toegang geven tot mijn elektronische leeromgeving?
 • Wat voor een soort toegang of account wordt gevraagd?
 • Wat doet Stichting PRO tijdens een digitale controle?

Webportal

Vragen over inloggen
 • Wat te doen als u uw wachtwoord bent vergeten?
Vragen over toestemmingsverlening
 • Ik heb geen ontvangstbevestiging van mijn toestemmingsaanvraag ontvangen?
 • Wat te doen als het niet mogelijk is uw toestemmingsaanvraag te voltooien?
 • Er staan meerdere overnames in één (digitale) reader. Hoe voer ik dit in?
 • Hoe kan ik mijn aanvraag wijzigen?
 • Ik heb een toestemmingsaanvraag ingediend via de portal, maar nu wil ik een overname toevoegen. Is dit nog mogelijk?
 • Ik heb een toestemmingsaanvraag ingediend via de portal, maar nu wil ik de oplage wijzigen. Is dit nog mogelijk?
Vragen over adresgegevens
 • Kan iedereen de adresgegevens aanpassen?
 • De adresgegevens zijn aangepast. Ontvang ik hiervan een bevestiging?
 • Ons factuuradres is gewijzigd, waar kunnen wij dit melden?
Vragen over uploaden
 • Moet een reader met enkel korte overnames geüpload worden?

Divers

Uit de handel, bronvermelding en meer
 • Hoe wordt de grens literair/niet-literair bepaald? In sommige gevallen b.v. filosofische teksten of sommige (literaire) non-fictie is deze grens namelijk niet duidelijk.
 • Wat wordt qua bladmuziek als een korte overname beschouwd?
 • Is een recentere uitgave van een oud stuk (b.v Shakespeare) rechtenvrij?
 • Bij het bepalen van de woordgrens, worden samengestelde woorden (bijv in engelse taal) dan als 1 woord geteld?
 • Hoe zit het wanneer een deel van een gedicht/literair werk/muziekstuk afgedrukt staat in een niet-literaire bespreking van dit stuk? Wordt in dat geval de grens van 10.000 woorden gehanteerd?
 • Wanneer van een gedicht of literair werk zowel de oorspronkelijke versie als de vertaling wordt gebruikt, waardoor de overname groter is dan 100 regels/2500 woorden, terwijl het werk zelf wel binnen deze grenzen blijft, telt dit dan als een korte overname of niet?
 • Welke woordgrens wordt gehanteerd in het geval van een theaterstuk? Valt dit onder literatuur (2500 woorden) of poëzie (100 regels)? Of geldt hier een aparte richtlijn voor?
 • Wat wordt onder de publicatiedatum van de reader verstaan?
 • Wat is een kort gedeelte?
 • Mag ik bladmuziek overnemen in onderwijspublicaties?
 • Hoe kan ik melding maken van een korte overname in een reader?
 • Hoe lever ik een bewijsexemplaar aan?
 • Welke vereisten stelt Stichting PRO aan de bronvermelding?
 • Ben je verplicht aan bronvermelding te doen?
 • Als ik in een reader verschillende hoofdstukken van een boek gebruik, maar deze hoofdstukken staan verspreid in de reader, hoe zit het met de 10.000 woordengrens? Worden al deze losse hoofdstukken bij elkaar opgeteld, of staan ze los van elkaar?
 • Graag wil ik een boek gebruiken dat niet meer verkrijgbaar is of wordt herdrukt. Hoe kan ik dit regelen?
 • Hoe weet ik of een boek uit de handel is?

Facturatie

Vragen over de factuur en reageren op een factuur
 • Hoe komt de factuur voor een (digitale) reader of overname tot stand?
 • Ons factuuradres wijkt af van het gehanteerde adres op de factuur, kan dit aangepast worden?
 • Hoe kom ik erachter wie aanvrager is geweest van een toestemming waarvoor ik nu een factuur heb ontvangen?
 • Hoe kan ik op een factuur reageren?
 • Ik wil reageren op de factuur, maar de betalingstermijn is reeds verstreken. Is dit nog mogelijk?
 • Ik heb reeds een factuur ontvangen voor een reader, maar ontvang hiervoor een creditfactuur en nieuwe factuur. Waarom ontvang ik deze facturen?
 • Op de factuur staat een overname die in mijn ogen een korte overname betreft. Waarom wordt deze overname nu toch berekend?
 • Op de factuur wordt het Vrijwaringsfonds berekend, wat houdt dit precies in?
 • Op de toestemmingsaanvraag hebben wij als oplage 100 aangegeven, maar uiteindelijk zijn er maar 50 gedrukt. Waarom moeten wij dan toch voor 100 exemplaren betalen?
 • Het aantal overgenomen pagina’s wijkt af van het aantal pagina’s dat op de factuur vermeld staat. Hoe kan dit?
 • Ik heb een artikel overgenomen van het vrije internet en krijg hiervoor toch een factuur. Hoe kan dit?

Tips voor gebruik FAQ

FAQ's lezen, doorsturen, printen en op de hoogte blijven
 • Hoe klap ik een antwoord weer in?
 • Wat betekent de knop "markeren" links onder mijn antwoord?
 • Is printen van een faq mogelijk?
 • Hoe stuur ik een FAQ door?
 • Kan ik op de hoogte blijven van nieuwe items?