bestuur Stichting PRO en de verschillende sectiebesturen

 
Algemeen Bestuur
 
 
 
Dhr.    
 H. van der Rijst   
voorzitter
Dhr.
F.H. Jonkers
namens sectie PLU
Dhr.
A. Reekers
namens sectie CLIP
Dhr. 
J. Buizer
namens sectie PRO Mandaat 
Dhr.
M. David
namens Mediafederatie
 
 
 

Copyright Licentie- en Incassobureau PRO (sectie CLIP)
Dhr.
A. Reekers
voorzitter
Dhr.
J. Buizer
 
Dhr.
B. Verkade
 
Dhr.
Dhr.
D. van Eijk
K. Schaepman
 
Dhr.
R. van Erkel
 
Dhr.
M. David
namens Mediafederatie
 
PRO Leenrecht Uitgevers (sectie PLU)
Dhr.
F.H. Jonkers
voorzitter
Dhr. 
M. van Campen
 
Dhr.
J.J. Keijzer 
 
Dhr. 
M. David
namens Mediafederatie
 
 
 

PRO Mandaat
Dhr.
J. Buizer
voorzitter
Dhr.
C. Balk
 
Dhr. 
P. Bon
 
Dhr.
J. Leenaars
 
Dhr.
M. Ronk
 
Dhr. 
E. Janssen
 
Dhr. 
G.J. Schinkel
 
Dhr.
M. David
namens Mediafederatie
 
International Publishers' Rights Organisation  (IPRO)
De samenstelling van het bestuur van IPRO vindt u hier.