De Readerregeling

Waarschijnlijk heeft uw organisatie al een afkoopregeling getroffen met PRO. De VSNU heeft dit namelijk geregeld voor bijna al haar leden. Handig, want nu hoeft u alleen nog bewijsexemplaren met oplagen te uploaden van uw onderwijsmateriaal. En als u meer wilt overnemen dan de afkoopregeling dekt, dan kan dat ook. Toestemming voor lange overnames vraagt u direct aan op onze webportal. Hieronder de voorwaarden in het kort. 
 

De readerregeling in uitvoering - deze stappen onderneemt u altijd:

 • U uploadt binnen een maand na publicatie een bewijsexemplaar van elke (digitale) reader op onze portal; uw unieke relatienummer, referentie en oplage zijn direct geregistreerd.
 • In alle gevallen vermeldt u de brongegevens van de overname duidelijk.
 

Korte overname?

 • De korte overnames zijn gedekt door de afkoopregeling. U hoeft deze niet apart te melden of toestemming aan te vragen.

 

Lange overname?

 • Voorafgaand aan publicatie van de reader vraagt u via de portal toestemming aan PRO;
 • U ontvangt direct toestemming en de reader kan worden gepubliceerd;
 • U uploadt de reader bij de aanvraag. Het is niet langer nodig om een kopie van de verkregen toestemming van PRO mee te zenden of om het toegekende readernummer op het bewijsexemplaar te vermelden.
 • U ontvangt ten slotte een factuur voor de aangevraagde lange overnames volgens de gehanteerde tarieven.
 

Digitaal onderwijsmateriaal? 

 • Digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal? Geen probleem. Ook digitale korte overnames zijn gedekt door de afkoopsom.
 • Voor digitale lange overnames vraagt u vooraf toestemming, net als bij papieren gebruik.
 • U verstrekt PRO een toegangscode om het digitale materiaal op de elektronische leeromgeving te kunnen controleren (kijk op deze pagina voor meer informatie)
 • Een digitale reader uploadt u ook binnen een maand na publicatie via onze portal.

In onze Samenvatting / checklist Readermelden vindt u een schematische weergave van de te volgen stappen.


Bovenstaande informatie is uiteraard bedoeld als samenvatting. De details van de regeling kunt u vinden in het contract en de standaardvoorwaarden. Daarnaast bestaat er een leidraad digitalisering.