De Readerregeling

Easy Access-regeling
De VSNU heeft namens alle aangesloten universiteiten een afkoopregeling getroffen met stichting PRO, de Easy Access-regeling. Met deze regeling wordt het hergebruik van auteursrechtelijke beschermd materiaal binnen het onderwijs verder vereenvoudigd.

Easy Access-regeling – wat mag u overnemen?
U kunt 50 pagina’s overnemen uit een werk met een maximum van 25% van dat werk. Er wordt dus niet meer gekeken naar het aantal woorden.

Meer overnemen? Ook dat is nog altijd mogelijk!
Als u meer wilt overnemen dan 50 pagina’s of meer dan 25% van het werk, dan heeft u de volgende opties:

  1. meer dan 25% maar tot ⅓; u vraagt eenvoudig toestemming aan via de portal en ontvangt deze direct.
  2. meer dan ⅓ tot 50%; Stichting PRO bemiddelt voor u met de uitgever, tenzij het boek uit de handel is, dan kunt u dat direct met PRO regelen op de portal.

Momenteel is Stichting PRO bezig haar portal aan te passen, zodat u straks alle aanvragen via de portal kan regelen. Wij hopen deze beschikbaar te hebben in februari 2018.


Indien u meer overneemt, gelden de volgende regels:

  • Voorafgaand aan de publicatie vraagt u via de portal toestemming aan PRO
  • In alle gevallen vermeldt u de brongegevens van de overname duidelijk.
  • U ontvangt een factuur voor de aangevraagde lange overnames volgens de gehanteerde tarieven.
  • Bewijsexemplaren blijven beschikbaar voor eventuele inzage.

Digitaal onderwijsmateriaal?
Digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal? Geen probleem. Ook de digitale overnames zijn onder dezelfde voorwaarden gedekt door de afkoopregeling.

Wijzigingen ten opzichte van oude regeling
Klopt het dat ik:

-          Geen bewijsexemplaren meer hoef up te loaden? Ja!

-          Geen woorden meer hoef te tellen? Ja!

-          Meer kan gebruiken dan de vorige regeling? Ja!

 

You can find more information in the agreement.