Tarieven

uitleg tarief

Paginatarieven 2017

 

Niet-korte overnames 

2017
Met toestemming  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,161
Niet-korte overnames buitenlands:        €  0,222
Niet-korte overnames (niet meer in de handel):  €  0,045
   
Met toestemming, uitgever onbekend (Vrijwaringsfonds) 
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,191
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,259
   
Inbreuken  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,223
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,282
   
Inbreuken, uitgever onbekend (vrijwaringsfonds)  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,253
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,319
   
Illustraties  
Illustraties Nederlands  €  0,042
Illustraties buitenlands  €  0,055
   

Korte overnames

 
Korte overnames Nederlands:  €  0,042
Korte overnames buitenlands:  €  0,055
   
Uitgever onbekend (vrijwaringsfonds)  
Korte overnames Nederlands:  €  0,069
Korte overnames buitenlands:  €  0,088


Bovenstaande tarieven zijn paginatarieven en gelden voor de overnames die gepubliceerd worden in 2017. Het totale factuurbedrag is uiteraard afhankelijk van de oplage. De oplage wordt bepaald door het aantal exemplaren dat gedrukt wordt of door het aantal studenten dat toegang heeft tot de overname(s) middels een digitale leeromgeving.

Over de niet-korte overnames wordt 21% BTW berekend.

Praktisch alle instellingen werken met een afkoopsom voor het gebruik van korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermde werken. Voor die instellingen die niet onder een afkoopregeling vallen, zijn de paginatarieven voor korte gedeelten vermeld.

Voor werken die niet meer in de handel zijn, geldt het tarief van 4,5 eurocent. Indien hier vooraf geen toestemming voor wordt gevraagd, zal het inbreuktarief worden gehanteerd.

Tarieven in pdf
Tarieven 2017
Tarieven 2018